Trafiken på Midsommar

Så här trafikerar vi under Midsommarhelgen.

Fel avgångstid från hållplats Värnpliktsgatan linje 8

Ett fel har uppdagats i tidtabellen för linje 8 och avgång 06:01 från Värnpliktsgatan. Denna information är felaktig, ingen avgång finns 06:01 för linje 8.

Infarten till Kronan stängd 18-25 juni.

Hållplatserna Kronan och Lulsundsberget trafikeras ej under denna period. Resenärer hänvisas istället till Kronbacksvägen där tillfällig hållplats finns.

Linje 8 och 9, hållplats Kantgatan mot Centrum

Tillfällig hållplats ersätter ordinarie hållplats Kantgatan (mot centrum) under en begränsad tidsperiod.

Sommarens tider

Från och med måndag den 18 juni trafikerar vi enligt sommartidtabellen.

Hållplats Lokstallsvägen upphör från 18 juni.

Den 18 juni upphör hållplats Lokstallsvägen att trafikeras i båda riktningar.

Tillfällig hållplats Kronan - Linje 8

På grund av vägarbete kommer inte ordinarie hållplats Kronan att trafikeras.