Störningar på Bodenvägen i höjd med Luleå Energi Arena

P.g.a. kommunens VA-arbete smalnas vägen av från fyra vägbanor till två.

Visa att du vill åka med

Det finns några enkla saker som du som resenär kan göra för att våra förare lättare ska se att du vill åka med på bussen.

Hållplatsändringar på Kronan

Linje 6 och Linje 8 får ny sträckning via Armévägen från och med måndagen den 25 april. Hållplats Regementsvägen tas bort och hållplats Dragongatan flyttas.