Nattbussar - Musikens makt 18-19 augusti

Ta nattbussen hem från Musikens Makt.

Linje 6 - Hållplats Kronan

Hållplats Kronan mot centrum flyttas fr.o.m 3 juli.

Förseningar i vårat linjenät

Kraftiga förseningar kan förekomma på grund av alla omfattande vägarbeten inom LLT's linjenät.

Viktig information om hållplatser under ombyggnationer

Störningar i linjesträckning och hållplatslägen på grund av vägarbeten.

Hållplatsändringar på Kronan

Linje 6 och Linje 8 får ny sträckning via Armévägen från och med måndagen den 25 april. Hållplats Regementsvägen tas bort och hållplats Dragongatan flyttas.