Risk för långa köer och förseningar på Bodenvägen

Fr.om onsdag den 18/10 kl. 12:00 t.o.m. fredag vid lunchtid kommer Järnvägsövergången som går över väg 97 att åtgärdas.

Välkommen vinter!

I samband med vintertidtabellens start den 16 oktober görs några förändringar som är bra att veta om.

Hållplatsen Tingsvägen byggs bort

Hållplatsen Tingsvägen slutar trafikeras 2 oktober och kommer att byggas bort.

Viktig information om hållplatser under ombyggnationer

Störningar i linjesträckning och hållplatslägen på grund av vägarbeten.

Hållplatsändringar på Kronan

Linje 6 och Linje 8 får ny sträckning via Armévägen från och med måndagen den 25 april. Hållplats Regementsvägen tas bort och hållplats Dragongatan flyttas.