2018-06-21

Uppdatering 5 augusti
Fr.o.m måndag 6 augusti kl 04:30 återgår vi till normal linjesträckning och ordinarie tidtabell med linjerna 3, 4 och 104
______________________________________________________

Bergnäsbron är stängd under perioden 16 juli – 5 augusti för all fordonstrafik på grund av underhållsarbete.

Detta kommer innebära störningar i vår linjetrafik. Vi vill påminna alla resenärer att planera sin resa och vara ute i god tid.
Då inga fordon kan passera Bergnäsbron kommer alternativa vägar få ett ökat trafikflöde.

Linjer som påverkas: 3, 4 & 104.

Linje 3 kommer under denna period enbart trafikera mellan Stormvägen (Björkskatan) – Smedjegatan/Centrum, i båda riktningar.
Resenärer till och från Bergnäset hänvisas till linje 4 & 104.

Linje 4 & 104  kommer under perioden ha en justerad linjesträckning vilket innebär en förlängd restid med cirka 25 minuter.
Se nedan tidtabeller för den exakta linjesträckningen för respektive busslinje.

Följande tidtabeller gäller under perioden 16 juli – 5 augusti:

3-Centrum-Björkskatan
3-Björkskatan-Centrum

4-Aurorum-Centrum-Luleå-Airport
4-Centrum-Aurorum
4-Centrum-Luleå-Airport

4-Luleå-Airport-Centrum-Aurorum

104-Järnvägsstationen-Centrum-Luleå-Airport

104-Luleå-Airport-Centrum-Järnvägsstationen

För mer information om avstängningen se Trafikverkets hemsida: www.trafikverket.se/bergnasbron