2018-02-20

Information från Trafikverket
Bergnäsbron i Luleå stängs för fordonstrafik 16 juli-5 augusti på grund av underhållsarbete. Gång- och cykelvägen kommer att vara öppen, förutom under några nätter.

Bergnäsbron är en öppningsbar klaffbro. De övre delarna av klaffarna är slitna och ska därför bytas ut under sommaren. Samtidigt byts materialet från aluminium till stål, som har bättre hållbarhet. Dessutom sätts ett högre räcke upp mellan gång- och cykelbanan och vägbanan på klaffdelen av bron, för att öka säkerheten för gående och cyklister.

Arbetet pågår 16 juli-5 augusti, och under tiden stängs Bergnäsbron för fordonstrafik. Trafikverket hänvisar istället fordonstrafikanterna till E4, Nya Gäddviksbron och väg 968, Gamla Gäddviksbron.

Bergnäsbron kommer att vara öppen för gång- och cykeltrafik, förutom under några vardagsnätter. Mer information om när bron stängs av för gång- och cykeltrafik kommer att finnas på Trafikverkets webbplats längre fram.

Från våren 2018 till 31 september 2018 kommer bron inte att kunna öppnas för båtar och farleden under klaffbrodelen kommer därför att vara avstängd.

Läs mer på www.trafikverket.se/bergnasbron

__________________________________________________________

Detta kommer i stor utsträckning att påverka LLTs trafik för linjerna 3, 4 och 104. Vi är i full gång med planering av trafiken under perioden då Bergnäsbron är stängd för fordonstrafik. Vi återkommer längre fram med information om hur vi kommer att trafikera.