2017-12-15

För dig som tar bussen till återvinningsmarknaden och återvinningscentralen på Kronan har kommunen lagt ut information om hur du lättast promenerar från busshållplatserna. Tänk på att av säkerhetsskäl inte ta genvägar genom byggarbetsplatserna, utan gå på avsedda gång- och cykelvägar.

Tack för visad hänsyn!

https://www.lulea.se/samhalle–gator/aktuella-projekt/kronan—ny-stadsdel-i-lulea/det-har-hander-pa-omradet/bussar-till-atervinningscentralen-och-atervinningsmarknaden-kronan-lulea.html