2018-02-13

Cementvägen är åter öppen för trafik och linje 8 har återgått till sin normala linjesträckning.