2018-06-25

Luleå kommun har beslutat att hållplats Gammelstadsrondellen ska upphöra från och med onsdag 27 juni.

Detta påverkar linjerna: 9,12, 44, 47, 50 och 403 i båda riktningar. Resenärer hänvisas hädanefter till hållplatserna Rågvägen och Öhemmanet.