2017-09-28

Hållplatsen Tingsvägen slutar trafikeras 2 oktober och kommer att byggas bort. Vi hänvisar resenärer till hållplatserna Gammelstadsrondellen eller Storsandsvägen.