2017-07-03

På grund av pågående vägarbeten flyttas hållplats Kronan mot centrum ut på Kronbacksvägen. Gäller fr.o.m 3 juli tills vidare.