För att köpa reklam på busshållplatser, kontakta:
Caroline Carlsson, Clear Channel
070-559 45 28