LLT tänker på framtiden. Vi jobbar hela tiden med klimatsmarta åtgärder. Kollektivtrafik ger i grunden mindre avtryck på vår miljö. Utöver det jobbar vi med olika typer av miljöklassade bränslen i våra fordon. Sommartid går våra dieselbussar delvis på det rapsoljebaserade bränslet RME. Nästan var tredje buss körs året runt på förnyelsebar etanol.

Eco driving
Tillsammans med våra förare har vi utvecklat ett bränslesparande körsätt. Vi har infört ett system som ger omedelbar återkoppling till föraren för att på så sätt minska miljöbelastningen. En annan del i vårt systematiska miljöarbete är vår miljövänliga busstvätt som återvinner delar av vattnet.

Vår miljöpolicy
LLT ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling av Luleås tätortsområde genom att erbjuda och utveckla ett persontransportalternativ med minsta möjliga miljöpåverkan.

Detta uppnår vi genom att:

  • Aktivt arbeta med miljöfrågorna för att stärka företagets konkurrenskraft och för att långsiktigt överleva på marknaden.
  • Följa tillämpliga lagar och andra krav. Intressenters krav skall beaktas.
  • Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor.
  • Arbeta med förebyggande åtgärder för att minimera vår miljöpåverkan i form av utsläpp till luft, vatten och mark.
  • Kontinuerligt utbilda personalen så att de aktivt kan ta del av företagets miljöarbete.
  • Informera kommunens medborgare och våra ägare om våra åtaganden för en hållbar utveckling och om resultatet av vårt miljöarbete.
  • Driva miljöledningssystem enligt ISO 14001.
  • Ställa krav på våra underleverantörer att leverera miljövänlig teknik och miljövänliga produkter vid upphandlingar.

100 % fossilfritt
Att vara klimatsmart är självklart för oss inom kollektivtrafiken. Nu tar vi ytterligare ett steg i miljöarbetet och fyller våra tankar med helt fossilfritt bränsle. Läs mer >