Ledning

Anna Kowal Lindbäck Marknadschef
0920-45 55 05
anna.kowal.lindback@llt.lulea.se

Eva Malmgren Trafikchef
0920-45 55 21
eva.malmgren@llt.lulea.se

Karl-Johan Gramner VD
0920-45 55 01
karl-johan.gramner@llt.lulea.se

Lars Sjöberg Ekonomichef
0920-45 55 03
lars.sjoberg@llt.lulea.se

Mats Rostadius Teknikchef
0920-45 55 40
mats.rostadius@llt.lulea.se

Pernilla Reiser Personalsamordnare
0920-45 55 14
pernilla.reiser@llt.lulea.se