Ledning

Ekonomichef - Vakant

Anna Kowal Lindbäck Marknadschef
0920-45 55 05
anna.kowal.lindback@llt.lulea.se

Pernilla Reiser Personalsamordnare
0920-45 55 14
pernilla.reiser@llt.lulea.se

Sirpa Jacobsson HR chef
076-138 52 06
sirpa.jacobsson@llt.lulea.se

Stefan von Below Vd och Trafikchef
0920-45 55 21
stefan.vonbelow@llt.lulea.se

Torbjörn Niemi Teknikchef
0920-45 55 40
torbjorn.niemi@llt.lulea.se

Styrelse

Anja Johansson (s)
070-653 17 97

Camilla Rydbjörk (m)
070-247 37 47

Emmeli Nybom (s)

Gunnar Tåhlin (näringslivet)
070-648 14 10

Mårten Ström ordförande (s)
070-544 56 06

Sana Suljanovic (m)
073-051 95 51

Tommy Sandström (s)
070-601 08 89