Barn
Upp till tre barn under 7 år åker alltid gratis tillsammans med betalande anhörig.

Djur
Ledarhund åker gratis tillsammans med synskadad husse/matte med giltigt färdbevis (busskort eller enkelbiljett). Sällskapsdjur som bäres i korg eller väska åker alltid gratis. För ej avgiftsfria sällskapsdjur betalas avgift som motsvarar gällande enkelbiljettpris för skolungdom.

Färdtjänstkort
Färdtjänstberättigad som själv betalar sin resa får vid uppvisande av färdtjänstkort avgiftsfritt ta med sig det antalet medresenärer som är upptagna på färdtjänstkortet ombord på bussen.