Våra gruppbiljetter avser en enkel resa för max fyra personer och kostar 70 kr. Gruppbiljetter har inte fri övergång. Det går utmärkt att köpa gruppbiljetter vid påstigning på bussen och betala med bankkort. Om du vill resa lite enklare och dessutom spara tid vid påstigningen, eller om du vill betala någon annans resa utan att själv följa med, kan du också köpa gruppbiljetter i våra Quickomater – snabbt, enkelt och dygnet runt.

Här hittar du LLTs Quickomater:

 • Hållplats Smedjegatan, Luleå centrum (2 st, en på var sida av gatan)
 • Hållplats Luleå Airport
 • Hållplats Örnäset centrum, Örnäset
 • Hållplats Hertsö centrum, Hertsön
 • Hållplats Porsö centrum, Porsön
 • Luleå Tekniska Universitet, Studenttorget
 • Hållplats Björkskatan centrum, Björkskatan
 • Hållplats Stengatan, Bergnäset
 • Hållplats Mjölkudden centrum, Mjölkudden
 • Hållplats Storheden
 • Hållplats Stadsö centrum, Gammelstad
 • Sunderby sjukhus, entréhallen