Luleå kommun (BUN) och Luleå Lokaltrafik AB har ett gemensamt avtal gällande gymnasielevers resande med årskort. I detta avtal finns även en överenskommelse om gruppkortsresande (BUF) som säger att lärare och annan skolpersonal kan använda ett gruppkort vid bussresor med grundskoleklasser och förskolegrupper.

Följande villkor gäller för användning av gruppkort:

 • Gruppkort utfärdas av LLT info på Smedjegatan. Alla gruppkort har ett individuellt kortnummer på baksidan och texten ”Gruppkort” på framsidan.
 • Gruppkortet gäller endast för grupper; min 1 och max 30 elever/barn plus min 1 vuxen ledare per resa.
 • Av praktiska skäl måste gruppkortsresor (tur och retur) anmälas i förväg. Genom att föranmäla grupper undviker vi både överfulla bussar i rusningstid och att grupper inte kommer med bussen utan får stå och vänta på hållplatserna.
 • Ansvarig gruppledare ringer 0920-45 55 24 (kortnr: 5524) för att anmäla gruppkortsresor. Anmälan görs tidigast en månad och senast kl 15.00 en arbetsdag innan önskad resdag.
 • Vid anmälan anges: avresedatum och -tidpunkt, linje nr, på- och avstigningshållplats samt hur många resenärer (barn/ungdomar resp. vuxna ledare) gruppen består av.
 • Endast en gruppresa kan göras på varje hel tur. Om turen redan är ”bokad” av en annan grupp väljs en ny avresetidpunkt.
 • Ansvarig gruppledare får en unik anmälningskod som lämnas till bussföraren vid påstigning.
 • Bussförare har rätt att neka påstigning om korrekt anmälningskod saknas eller om kortet används av enstaka personer istället för en grupp av barn/ungdomar plus vuxna ledare.
 • Resor som görs på gruppresekort i enlighet med ovanstående samt på vardagar/-skoldagar mellan kl 08.30-15.00 är helt kostnadsfria.
 • Resor utanför tidsramen faktureras enligt gällande enkelbiljettpris för vuxna.
 • Ändringar av information för fakturering, t ex skola, ansvarig person eller rektor för olika kortnummer, anmäls av ansvarig rektor direkt till lltinfo@lulea.se.