• Om kortet är registrerat behöver du endast uppge födelsedata.I annat fall måste du ha kortnumret som står på ditt uppvärderingskvitto.
  • Du kan även spärra ditt busskort genom att ringa LLT info på telefonnummer: 0771-99 00 00 eller besöka oss på Smedjegatan. Öppettider kl.10-17. Att spärra kortet tar 24 timmar från anmälan.