Spärra kortet
Du spärrar ditt busskort antingen genom att besöka eller ringa LLT info på Smedjegatan. Det kan du göra vardagar mellan kl.10-17. Att spärra kortet tar 24 timmar från anmälan.