2018-05-15

Vad händer: Vägarbeten på Kronan området.

Linje 8: Flyttas till Armévägen. Kör ej in på området Kronan. Ordinarie hållplats Kronan trafikeras inte. Vi hänvisar istället till en tillfällig hållplats som ligger på Armévägen vid rondellen. (Se karta här nedan)