2018-08-06

Uppdaterat 7 augusti:

Ordinarie hållplats kommer att kunna trafikeras initialt under arbetet. Vi återkommer med information om när det tillfälliga hållplatsläget börjar gälla.

————————————————————————————————-

Hållplats Porsö centrum i riktning från (Luleå) centrum ska byggas om. Fr.o.m onsdag 8 augusti kan vi därför inte trafikera ordinarie hållplats. En tillfällig hållplats kommer att finnas mitt emot hållplatsen för påstigande mot (Luleå) centrum. Se karta.