2018-07-06

Turistkortet passar resenärer som ska åka frekvent i 3 dagar (ej 72 timmar). Perioden startar från första användningstillfället och kostar 120 kronor.
Kortet är opersonligt och endast en person kan nyttja kortet per restillfälle.

Turistkortet kan köpas på följande försäljningsställen:

  • LLT info på Smedjegatan
  • Luleå turistbyrå i  Kulturens Hus
  • Pressbyrån i Strand galleria
  • Mat & Fika på Luleå Airport

P.s. Visst vet du att du inte behöver vara turist för att kunna köpa turistkortet. ;)