2018-08-01

Uppdaterad 9 augusti: 
Fr.o.m lördag 11 augusti trafikerar vi åter ordinarie hållplatser Värnpliktsgatan och Volontärgatan.

——————————————————————————-

På grund av vägarbeten på vändplanen kan vi inte trafikera hållplatserna Värnpliktsgatan och Volontärgatan fr.o.m torsdag 2 augusti och ca en vecka framåt. Detta berör linje 6 och 8.

Under denna period hänvisar vi våra kunder till en tillfällig hållplats på Armévägen. Se karta för placering av den tillfälliga hållplatsen.