2016-12-09

Det finns några enkla saker som du som resenär kan göra för att våra förare lättare ska se att du vill åka med på bussen.
Det är viktigt att du visar dig för den buss som är på väg in mot hållplatsen.

  1. Ställ dig upp och gå fram mot bussen
  2. Titta på bussen och sök ögonkontakt med föraren.
  3. Håll gärna upp ditt busskort som en signal till föraren.
    Genom att du har ditt busskort redo i handen gör du även ombordstigningen mer effektiv.