UPPDATERAD! Förändrad linjesträckning för linje 6, 12, 14 och 404

Viktig info! Slutdatum för detta projekt är nu spikat och den 1 november återgår vi till ordinarie trafik igen. Läs mer om vad som gäller fram tills dess.

Avstigande - hållplats Regnvägen

Hållplatsen för avstigande på Regnvägen kommer att byggas om och vi kan inte trafikera hållplatsen under ombyggnationen.

Nu gäller vintertider

Den 14 oktober byter vi till vintertidtabell.