Förändringar för linje 9

Stora ändringar i linjesträckning och hållplatser för linje 9 i Kyrkbyn / Gammelstad den 25-26 juni.

Sommarens tider

Från och med måndag den 17 juni trafikerar vi enligt sommartidtabellen.

Linje 4 - extra insatta turer

Vid flertalet tillfällen under sommaren kör vi extra insatta turer med linje 4 från Luleå Airport.

Tillfällig hållplats Depåvägen

Hållplats Depåvägen får ett tillfälligt hållplatsläge från och med 6 maj.

Förändrad linjesträckning för linje 6, 12, 14 och 404

Från och med vårtidtabellens start den 15 april sker förändringar i linjesträckning för linje 6, 12, 14 och 404 på grund av arbetet med Östra länken.