Förändringar linje 6 & 8 på Kronan

Fr.o.m. måndag 15 juni får linje 6 & 8 förändrad linjesträckning samt en hållplatsförändring.