Alla resenärer som reser med LLT reser i enlighet med LLTs köp- och resevillkor.
Ett giltigt färdbevis är en bekräftelse på ett avtal mellan LLT och resenären där LLTs köp- och resevillkor ingår.
LLTs fullständiga köp- och resevillkor hittar du på länken nedan.

Länk till LLTs Köp och Resevillkor

Om förseningar i vårt trafikutbud gör att du kommer mer än 20 minuter försent kan du kompenseras. Du skickar in din ansökan om resekompensation till oss på LLT och vi bedömer dina ersättningskrav.
Vi behöver dina uppgifter som ligger till grund för reklamation senast 30 dagar efter händelsen. Bifoga alltid originalkvitton.
Ladda ner blanketten till din dator, skriv ut den och fyll i alla uppgifter.

Besök oss vardagar mellan 10-17 för att lämna in blanketten eller posta den till oss på adressen LLT info, Smedjegatan 13 H, 972 33 Luleå.
Du kan även skicka blanketten via e-post till lltinfo@lulea.se

Här hittar du blanketten.

Resekompensation gäller inte vid avspärrningar, strejk eller planerade förändringar som LLT informerat om senast dagen innan. Resekompensationen ersätter ej följdkostnader som t.ex. missat läkarbesök, körlektion, konsert, biobesök, förlorad arbetsinkomst eller kostnader för vidare transport med andra trafikbolag.