2019-10-07

Hållplats Regnvägen för avstigande kommer att byggas om med start tisdag 8 oktober. Under byggtiden kommer vi inte att kunna trafikera hållplatsen. Vi hänvisar våra kunder att istället stiga av på hållplats Andreaskyrkan.