2020-07-29

Broöppning – Bergnäsbron onsdag den 29 juli kl. 19:00. Trafikverket meddelar på sin webbsida att arbetet beräknas ta 30-45 minuter.

Detta påverkar linje 3 med avgångstid 18:57 från Bergnäset som kommer köra alternativ väg över Storheden till centrum och vidare till Björkskatan. Hållplatserna Rudtjärnsvägen, Villavägen och Varvet kommer ej att trafikeras. Turen kommer att drabbas av förseningar.

Det påverkar även linje 4 med avgångstid kl.18:54 från Vänortsvägen. Vi trafikerar normal linjesträckning fram till Smedjegatan. Därefter kör turen via Storheden till Luleå Airport. Hållplatserna Varvet och Villavägen trafikeras ej. Turen kommer att drabbas av förseningar efter Smedjegatan.