Busskort

Det blir alltid både enklare och billigare om du reser med busskort. Du kan välja mellan periodkort och reskassa. Resan blir alltid billigare om du väljer att köpa och ladda ditt busskort i våra förköpskanaler.

Bild på grönt busskort

Busskort

Busskorten finns i fyra ålderskategorier.

  • Skolungdom – upp till 19 år
  • Ungdom – 20-25 år
  • Vuxen – 26-64 år
  • Senior – 65+


Det är ditt ansvar som resenär att ha rätt ålderskategori på ditt busskort.
För resenärer med befintligt busskort som behöver ändra sin ålderskategori hänvisas att besöka LLT Info på Smedjegatan 13h.

Du kan ha både period och reskassa på samma busskort. Perioden är det som används automatiskt när du använder kortet på bussen.

Periodkort

Vi har fem olika periodkort.

  • Periodkort 30 - obegränsat antal resor i 30 dagar från första användningstillfället.
  • Periodkort 90 - obegränsat antal resor i 90 dagar från första användningstillfället.
  • Periodkort 180 - obegränsat antal resor i 180 dagar från första användningstillfället.
  • Årskort - obegränsat antal resor i ett år från första användningstillfället. 
  • 72 h - obegränsat antal resor under 72 timmar. Läs mer här. Reskassa

Reskassa innebär att ditt kort laddas med en valfri summa dock med minst 200 kronor om du laddar ombord på bussen och 100 kronor om du laddar på LLT info. Pengar dras sedan från kortet för varje resa du gör.