Studentpris - Ungdom 20-25 år

Luleå Lokaltrafik AB är anslutna till trafikföretagen som godtar Studentresesymbolen för studentpris.

For information in english, please scroll down.

Du kan köpa din resa till studentpris i samtliga av våra försäljningskanaler:

 • Appen
 • Webbshop
 • LLT info
 • Pressbyrån, Strand Galleria
 • Ombord på bussen


Studentpris
Studentpris innebär att du får köpa din periodbiljett och reskassa till ungdomspris 20-25 år oavsett ålder. Se prislista längst ner på sidan. 

Detta krävs för att få studentpris
För att få resa med studentpris behöver du ha studentlegitimation från Mecenat, WeStudents eller Studentkortet/stuk.co i respektive app med studentresesymbolen. 

Tänk på att du måste ha en giltig studentlegitimation under hela tiden som LLTs periodbiljett och reskassa gäller. Det räcker inte att studentlegitimationen var giltig när du köpte biljetten. Hör av dig till mecenat.se, westudents.se eller studentkortet.se om du har frågor om hur du erhåller din studentlegitimation.

Hur mycket måste man studera för att få studentpris
Du måste studera på universitet, högskola, eller annan vuxenutbildning som ger rätt till studiemedel från CSN. För att ta del av studentpriset måste du studera minst 10 veckor sammanhängande med en studietakt på minst 50 % under terminen (15 Högskolepoäng/termin).

Detta behöver du ha med på resan

 • Giltigt färdbevis
 • Studentlegitimation från Mecenat, WeStudents eller Studentkortet/stuk.co med giltig studentresesymbol.
 • Giltig Id-handling

Vad händer om jag glömt ta med studentlegitimation eller legitimation på resan
Du måste kunna visa att du är student för att resa med studentpris. Om du inte kan visa giltig studentlegitimation och id-handling för biljettkontrollanten får du en tilläggsavgift på 1500 kronor.

Du som har ett "Upptäck Luleå" busskort via LTU
Du som har ett busskort märkt ”Upptäck Luleå”. Detta busskort går ej att ladda efter dina resor är förbrukade. Om du vill fortsätta resa med busskort, kom in till LLT Info så hjälper vi dig.

Information in english

Luleå Lokaltrafik AB is connected to the group of travel companies which accept the ”Studentresesymbolen”, the student travel logo indicating student discounts on public transport.

You can purchase your student discounted travel permits at all of our points of sale:

 • Our App
 • Webshop
 • LLT info - our service center located by the bus stop on Smedjegatan
 • Pressbyrån, Strand Galleria
 • Onboard the bus


Student Discount
The discounted student price means that you will only pay the price of a Youth 20-25 years, season ticket or travel fund, regardless of your age. A price list can be found at the bottom of this page.

Studentresesymbolen logoWhat is required in order to obtain the student discount?
In order to qualify for the student discount, you will need a Student ID from Mecenat, WeStudents or Studentkortet/stuk.co in their respective apps, which displays the ”Studentresesymbolen” logo.

Bear in mind that your Student ID must be valid for the full duration of the LLT season ticket or travel fund top up. Being valid on the day of purchase is not sufficient. If you have any questions about how to obtain your Student ID, please get in touch with mecenat.se, westudents.se or studentkortet.se.

What duration of study qualifies for getting a student discount?
You have to be a student of a university, college or other form of adult education for which you would be entitled to a student loan from CSN. In order to qualify for a student discount, you must be enrolled to study at least 10 consecutive weeks at a minimum pace of 50% in that term (15 University Degree Points per term equivalent)

What do I need to bring for my journey?

 • A valid ticket, pass or travelcard
 • Student ID from Mecenat, WeStudents or Studentkortet/stuk.co which includes a valid ”Studentresesymbolen” logo.
 • A valid form of ID

What happens if I forget to bring my Student ID or identity card when I travel?
In order to get a student discount, you must be able to prove that you are a student. If you cannot produce a valid Student ID and a valid form of ID upon ticket inspection, this will incur a fee of 1500 SEK.

Kategori Ungdom / Youth Pris / Price
Enkelbiljett / Single ticket 31 SEK
Enkel resa med reskassa / One way ticket with travel funds 22 SEK
10 resor i app / 10 trips purchased in app 220 SEK
Enkel resa köp i app / Single ticket purchase in app 31 SEK
Periodbiljett 30 dagar / Season ticket 30 days 540 SEK
Periodbiljett 90 dagar / Season ticket 90 days 1430 SEK
Periodbiljett 180 dagar / Season ticket 180 days 2 660 SEK
Årsbiljett / Season ticket 365 days 4 500 SEK
72 h / 72 h (ticket with unlimited travels for 72 hours) 180 SEK