2020-04-03

LLT följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anvisningar i alla avseenden. Anvisningen som kom den 1 april vad gäller att kollektivtrafiken skall begränsa antalet passagerare per fordon är en utmaning.

LLT har idag ett resande i antal passagerare som motsvarar sommartidtabell så överlag har vi ingen trängsel ombord på våra bussar. Men på vissa linjer och tider ser vi i vår uppföljning att så är fallet.
Jag som VD ser inte att våra förare skall läggas på ansvaret att avgöra om det är fullt eller inte. De är professionella förare och skall rikta all sin uppmärksamhet åt det hållet. Vidare vill jag inte att de skall hamna i svåra bedömningssituationer där både de själva och våra kunder hamnar i en besvärlig situation.

Av den anledningen uppmanar jag våra kunder att förändra sina restider. Vi vill gärna att våra kunder fortsätter att åka med LLT,  men välj andra tider så att våra kunder som jobbar i samhällsviktiga tjänster har förtur. Vi har trots en reducering av resande flera avgångar per dag, men de flesta reser samma tid. Om du kan, välj istället en buss som går 10-20 min senare.

LLT har samhällsviktiga linjer och då i första hand linjerna till och från Sunderby sjukhus, dessa arbetar vi med att förstärka. Men även LLT drabbas av pandemin och det kommer att få följder på andra linjer med längre mellan avgångarna och det är inte en ekonomisk konsekvens, utan en konsekvens av bristen på tillgång på bussförare.

I sista hand, om du inte kan välja en annan tid måste vi i dessa tider avråda dig från att åka med oss och välja annat färdsätt.

Som VD på LLT vädjar jag till alla som reser kollektivt att visa hänsyn och respekt för varandra.

Hälsningar,
Stefan von Below