2020-05-05

Uppdaterat 5 maj kl. 21.

Driftstörningen är åtgärdad och data och telefoni är åter i funktion.

——————————————————

Vi har för närvarande en driftstörning inom data och telefoni. Detta innebär att vår realtidsinformation för bussarna inte fungerar. Det påverkar även framkomligheten på telefon till LLT info.

Felsökning pågår.