2019-10-09

Uppdaterad 9 oktober 2019

Slutdatum för detta projekt är nu spikat och den 1 november återgår vi till ordinarie trafik igen. Detta innebär att linje 6, 12, 14 och 404 fortsätter att trafikera enligt nedan även efter bytet till vintertidtabellen den 14 oktober. Tidtabeller för linje 6, 14 och 404 kommer att finnas på de hållplatser vi fortsatt tillfälligt trafikerar perioden 14-31 oktober.

____________________________________________

Byggprojektet Östra länken går vidare till Etapp 4F vilket innebär påverkan på vår trafik från och med 15 april till och med 31 oktober 2019. Sträckan mellan Mjölkuddsrondellen och korsningen Haparandavägen/Midgårdsvägen kommer att vara helt avstängd för all trafik från och med 6 maj, men bussarnas förändring sker 15 april. Se karta nedan.

Linje 6, 14 och 404 trafikerar inte hållplats Munkeberg i någon riktning
Om du åker från centrum trafikerar vi enligt följande:
Efter hållplats Pontusbadet svänger bussen höger in på Svartövägen och trafikerar sedan Midgårdsvägen. Under tiden för avstängningen hänvisar vi till hållplatserna Ostrongatan, Kräftgatan och Midgårdsvägen. Se karta längre ner hur du enklast promenerar från Munkeberg till någon av nämnda hållplatser.

Om du åker mot centrum trafikerar vi enligt följande: Efter hållplats Depåvägen svänger bussen vänster och trafikerar längs efter Midgårdsvägen. Hållplats Midgårdsvägen mot centrum trafikeras ej mellan perioden 15/4 till och med 5/5. Under avstängningen hänvisar vi resenärer från/till hållplats Munkeberg till hållplatserna Kräftgatan och Ostrongatan längs Midgårdsvägen.

Linje 12
Linje 12 kan från och med den 6 maj inte längre köra Haparandavägen rakt fram mot och igenom Mjölkuddsrondellen utan måste göra en loop runt Midgårdsvägen och ut på Bodenvägen. Efter bussen har passerat det nya hållplatsläget Midgårdsvägen (läs mer i texten här ovan) svänger den vänster och trafikerar längs med Midgårdsvägen men stannar inte vid hållplatserna Kräftgatan och Ostrongatan. Linjen kör därefter höger ut på Svartövägen och sedan höger igen på Bodenvägen. Den kör sedan till Mjölkuddsrondellen och svänger vänster. Linjen återupptar ordinarie linjesträckning från hållplats Mjölkudden centrum.

 

 

Gångväg från hållplats Munkeberg som ej trafikeras till närliggande Ostrongatan och Kräftgatan: 

Mer information om projekt Östra länken hittar du på Luleå kommuns webbsida.