2020-06-09

På grund av byggarbete kommer Regementsvägen att stängas av för trafik. Detta kommer att påverka hållplats Dragongatan som permanent flyttas ut till Armévägen. Det sätts först upp en tillfällig hållplats som sedan byts ut mot en glaskur. Från och med måndag 15 juni gäller det nya hållplatsläget på Armévägen.

Byggarbetet påverkar linje 6 & 8 som får ny linjesträckning via Armévägen.
Linje 8 kommer att köra runt i Kompanirondellen för att kunna plocka upp och släppa av kunder på hållplats Kronan.
Linje 6 kör upp på Lulsundsberget som vanligt.

Berörda hållplatser är skyltade för att underlätta för resenärerna.

Byggnadsarbetet är preliminärt beräknat att vara klart den 12 oktober 2020.