2019-06-20

Uppdaterad 2019-06-26 kl.12:25

Från och med onsdag 26 juni med start från turen med linje 9 som avgår 13:28 återgår vi till ordinarie linjesträckning på linje 9. Informationen nedan gäller ej längre efter kl. 13:28.

 

2019-06-20

Tisdagen den 25:e juni och onsdagen den 26:e juni är Stadsövägen mellan Stadsön/Gammelstad och Kyrkbyn avstängd. Detta berör linje 9 som får ändrad linjesträckning till/från Kyrkbyn. Linje 9 startar och avslutar sina turer vid den tillfälliga hållplatsen Framlänningsvägen som som finns placerad vid korsningen Björkelundsvägen / Framlänningsvägen.

OBS! Färdvägen genom kyrkbyn blir omvänd. Hållplatser i riktning mot centrum blir istället hållplatser i riktning mot kyrkbyn och tvärtom.

Linje 9 mot Luleå centrum får följande färdväg: Björkelundsvägen – Lulevägen – Mariebergsvägen till Stadsö Centrum där bussen vänder i rondellen och kör därefter normal linjesträckning mot centrum och Lerbäcken.

Linje 9 från Luleå centrum kör normal linjesträckning till Stadsö Centrum där bussen vänder i rondellen och kör Mariebergsvägen – Lulevägen – Björkelundsvägen.

Hållplatserna Framlänningsvägen och Kyrktorget trafikeras ej under dessa dagar och vi hänvisar våra kunder till den tillfälliga hållplatsen Framlänningsvägen på Björkelundsvägen och till hållplats Sandåkersvägen.