2019-11-12

Vi har för närvarande förseningar i hela vårt linjenät på grund av rådande vädersituation. Tack för visad förståelse! Vi uppdaterar informationen löpande.