2020-04-20

Uppdaterad 14:00

Arbetet med att få undan vattnet fortgår och kommer sannolikt även påverka avgångarna med linje 11 och 12 under eftermiddagen.

________________________________________________________________________

Väg 594 som går under väg 97 vid Sunderby sjukhus är avstängd på grund av översvämning. Detta påverkar linje 1, 2 och 12 som istället får köra via Bovallen, vilket leder till förseningar på linjerna. Hållplats Kläppenskolevägen kan ej trafikeras alls. Gäller tills vidare.