2019-02-26

En krock på Bergnäsbron har skapat förseningar på linje 3 och linje 4 på väg ut mot Bergnäset. Det är långa köer och Räddningstjänst är på plats. Förseningarna påverkar i viss mån även i riktning mot centrum.