2019-11-03

En lastbil har fått motorstopp i backen på Smedjegatan (vid Clarion). Detta har gjort att vi har drabbats av förseningar på flertalet linjer. Värst drabbade är linje 1, 14 och 10 på väg mot Sunderbyn, Rutvik och Storheden.