2020-09-25

Uppdaterad 30 september

Vi vill påminna om att undvika att resa kollektivtrafik om du inte behöver.
Tillhör du riskgrupp bör du undvika att åka kollektivt helt och hållet.

Här följer en samlad lista över turer vi i nuläget förstärker. Sidan uppdateras löpande då ändringar på förstärkningar kan komma att genomföras om vi ser förändringar i resandet. Vi kan även komma att ta bort förstärkningar av turer där vi ser att behovet inte längre finns.

 

Del av tur – Linje 2 med avgångstid kl. 07:15 från Sunderby Sjukhus
Turen förstärks från hållplats Sunderby sjukhus till Smedjegatan.


Del av tur – Linje 5 med avgångstid kl. 07:42 från Hertsö centrum till Porsön

Turen förstärks från hållplats Hertsö centrum till Notvikens JVG.


Del av tur – Linje 7 med avgångstid kl. 07:28 från Sundet
Turen förstärks från hållplats Sundet till Smedjegatan.


Förstärkningar på ”Gymnasielinjerna”
För att minska trängsel ombord våra ”gymnasiebussar” fortsätter Granbergs buss att förstärka våra mest högbelastade turer till Gymnasiebyn, så länge det behövs med hänsyn till Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Förstärkningarna skapar mer utrymme i våra bussar. Du som är elev i Gymnasiebyn, välj i första hand linje 40, 42, 43, 44, 45 och 46 om du kan, så minskar vi trängseln tillsammans!