2020-04-27

Med anledning av Coronaviruset följer vi noggrant vår resandestatistik för att se om vi behöver förstärka turer, på grund av högt resande på vissa avgångar.
Här följer en samlad lista över turer vi förstärker. Sidan uppdateras löpande då ändringar på förstärkningar kan komma att genomföras om vi ser förändringar i resandet. Vi kan även komma att ta bort förstärkningar av turer där vi ser att behovet inte längre finns.

Uppdaterad 25 maj
Gäller från och med 26 maj
:

Del av tur – Linje 1 med avgångstid kl. 07:30 från Smedjegatan
Denna tur förstärker vi från Smedjegatan till Sunderby sjukhus.

Hel tur – Linje 1 kl. 14:49 Sunderby sjukhus – Hertsön
Denna tur förstärks hela vägen från Sunderby sjukhus till Hertsön.

Del av tur – Linje 2 med avgångstid kl. 07:02 från Sunderbyvägen
Turen förstärks från hållplats Sunderbyvägen till Smedjegatan.

Del av tur – Linje 2 med avgångstid kl. 07:16 från Sunderby sjukhus
Turen förstärks från hållplats Sunderby sjukhus till Smedjegatan.

Del av tur – Linje 7 med avgångstid kl. 07:28 från Sundet
Turen förstärks från hållplats Bergvikstorget till Smedjegatan.

Del av tur – Linje 9 med avgångstid kl. 07:24 från Kockvägen
Turen förstärks från hållplats Notviksvägen till Smedjegatan.