2020-08-12

Från och med måndag den 17 augusti kommer hållplats Bergnäsets Hälsocentral flyttas tillbaka till ordinarie hållplatsläge. Hållplatsen har under tiden för byggnationen av det nya trygghetsboendet varit tillfälligt flyttad nedanför Mejeriet. Hållplatsstolpen kommer att vara placerad utanför trygghetsboendet i nära anslutning till Coop och Hälsocentralen.

I och med detta upphör det tillfälliga hållplatsläget vid Mejeriet helt att gälla.