2020-05-12

Från och med torsdag 14 maj till och med preliminärt onsdag 20 maj kommer vi ej att kunna trafikera hållplats Germandövägen i riktning mot centrum.

Detta på grund av ett grävarbete på gång och cykelvägen som går parallellt med Örnäsvägen. Vi kommer istället att sätta upp en tillfällig hållplats vid korsningen Örnäsvägen / Ljusterleden.