2019-12-19

På nyårsafton från kl. 18:00 trafikeras ej hållplatserna Kompanirondellen och Lulsundsberget. Detta på grund av tidigare problem med felparkerade bilar på vändplanen, högst upp på Lulsundberget.

Under denna kväll hänvisar vi våra resenärer till hållplats Kronan.