2020-04-22

Från och med kl. 09:00, onsdag 22 april kan vi inte trafikera hållplats Möbelvägen. Detta på grund av en vattenläcka. Arbetet beräknas pågå veckan ut. Vi uppdaterar informationen när vi vet mer om när arbetet blir klart.
Berörda linjer är 9, 47 och 50.

Vi hänvisar våra resenärer till en tillfällig hållplats på Gäddviksvägen.