2018-10-15

Du jobbar som servicehallschef på LLT. Vad gör du och ditt gäng?
Vi sköter dagliga servicen av LLTs bussar och säkerhetsställer att vi har driftsfärdiga bussar för kommande trafikdygn. Tyngdpunkten i arbetet är kvälls- och nattetid. Våra 72 bussar tankas, vätskor fylls på, mindre reparationsjobb utförs, de grovstädas och körs genom busstvätten. De garageras på angivna platser; då vissa storstädas nattetid, medan andra ställs på vår verkstad för service och rep.

Så länge det finns bussar ute i trafik är vi på plats. Om en buss i linjetrafik får problem gör servicehallsteknikern ett bussbyte. Det är i samband med bussbyten som våra kunder kan få en skymt av oss.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
Att lösa problem. 99% av det vi gör i servicehallen handlar om det. Vare sig det är bussar som inte startar, punkteringar, problem med tank- och tvättanläggning eller förbättringsarbeten i tvätt- och servicehall; vi parerar och löser de problem som dyker upp. Teknikerna som jobbar i servicehallen har stor erfarenhet och kunskap om bussar och linjenät.

 

Andreas tillsammans med sitt glada gäng som jobbar i vår Servicehall