2019-04-12

Du jobbar som tungmekaniker på LLT sedan sommaren 2017. Hur ser en arbetsdag ut i verkstaden?
– Vi jobbar både med förebyggande service på fordonen och med akutreparationer när en buss går sönder under dagen.

Vad är roligast med ditt jobb?
– Det är ett varierande jobb där jag lär mig nya saker varje dag. Vi utför dagligen många mindre och lite enklare jobb, t.ex. slangbyten. Så när det kommer ett större jobb som innefattar problemlösning är det extra roligt.
Det är tillfredsställande när man lyckas lösa ett svårt motorproblem och sedan ser den bussen på stan, fullt fungerande i linjetrafik.

Har det alltid varit självklart att du skulle bli tungmekaniker?
– Nej det har det inte. Intresset för att meka kom i samband med att jag köpte min första moped. Jag gick sedan Fordons- och transportprogrammet med inriktning mot tunga fordon på  Björknäsgymnasiet i Boden.

Vad gör du på fritiden?
– Då mekar jag! Alltid finns det någon kompis som behöver hjälp att skruva i en skoter, cross eller bil ;)