2019-04-08

I samband med vårtidtabellens start den 15 april höjer vi kontrollavgiften för fuskåkning. Kontrollavgiften höjs från 500 kronor till 1500 kronor. 

Syftet med att höja kontrollavgiften är att minska antalet fuskåkare. Årligen sker en indexhöjning av biljettpriser och då är det lika viktigt att också se över kontrollavgiften för de som väljer att inte göra rätt för sig.
Ha alltid med dig giltigt färdbevis och legitimation vid eventuell biljettkontroll.