2018-06-13

Hållplatserna Kronan och Lulsundsberget trafikeras inte under denna period, resenärer med linje 6 hänvisas till Kronbacksvägen för tillfällig hållplats.

NCC kommer stänga infarten till Kronan under 18-25 juni då en fjärrvärmeläcka skall repareras.
Det innebär att vi inte kan trafikera hållplatserna Kronan samt Lulsundsberget under denna period. Tillfällig hållplats finns vid Kronbacksvägen. Se karta nedan: