2020-09-28

Uppdaterad 9 oktober

Från och med imorgon lördag 10 oktober återgår vi till normal linjesträckning på linje 9, 41, 45 och 51. 

 

 

___________________________________________________________

Från och med 5 oktober och preliminärt en vecka framåt kommer Luleå kommun att utföra ett arbete i korsningen Knöppelåsvägen/Bredviksvägen.
Det innebär att vi ej kan trafikera längs Knöppelåsvägen under denna period med linje 9, 41, 45 och 51.
Tiden för arbetet är preliminärt. Slutdatum publiceras här så snart vi vet när det blir. 

Hållplatser som påverkas är: 
Öresvägen, Siktgatan, Fridhemsgatan, Hagaplan och Storstigen

Vi hänvisar dig som reser till och från dessa hållplatser till hållplatserna:
Skillingvägen, Hertsö hälsocentral, Jägarstigen, Bredviken, Hällbruksgatan, Örnäsets hälsocentral.

Vilken hållplats ska du välja?

Reser du normalt från eller till Öresvägen:

  • Resenärer som åker med linje 41 eller 51 hänvisas till hållplats Hertsö hälsocentral.
  • Resenärer som åker med Linje 9 eller 45 kan kliva på hållplats Skillingvägen.

Reser du normalt från eller till Storstigen:

  • Resenärer som åker med linje 9 eller 51 hänvisas till hållplats Hällbruksgatan.
  • Resenärer som åker med linje 41 eller 45 hänvisas till hållplats Örnäsets hälsocentral eller hållplats Bredviken. Du kan även välja att åka med linje 42 från hållplats Kronbacksvägen, om du ska till Gymnasiebyn.

Reser du normalt från eller till Siktgatan eller Fridhemsgatan:

  • Samtliga resenärer hänvisas till hållplats Bredviken på Hertsövägen.

Reser du normalt från eller till Hagaplan:

  • Resenärer som ska till centrum, Mjölkudden eller Storheden kan välja att åka med linje 8, från hållplats Storstigen.
  • Resenärer som vill åka med Linje 9, 41, 45 eller 51 hänvisas till hållplats Bredviken.

 

OBS!
– Hållplats Storstigen trafikeras av linje 8 som vanligt men inte linje 9, 41, 45 och 51.

– På hållplats Kronbacksvägen kan du enbart stiga på eller av linje 9 och 51 när dessa bussar trafikerar i riktning mot Lerbäcken eller Hertsön. Vill du resa i riktning mot centrum från hållplats Kronbacksvägen måste du välja linje 1 eller 5.

Klicka på kartorna för att se dem större.