2018-06-13

Från fredag 15/6 till torsdag 21/6 kommer vi inte kunna trafikera ordinarie hållplats Kantgatan i riktning mot centrum. En tillfällig hållplats anläggs strax före ordinarie hållplats. Se karta.