2019-06-19

Fredag 21 juni, Midsommarafton kommer linje 9 att köra en annan linjesträckning i kyrkbyn enligt karta nedan. Ordinarie hållplatserna Framlänningsvägen och Kyrktorget trafikeras inte. Istället kommer en tillfällig hållplats för Framlänningsvägen placeras på Björkelundsvägen. Resenärer till och från Kyrktorget hänvisas till Sandåkersvägen.