2019-06-17

Under midsommarhelgen trafikerar vi enligt följande:

Midsommarafton, 21 juni:
Lördagstrafik till och med kl. 14, därefter inställs all trafik.
På Midsommarafton kör vi extra turer från den tillfälliga hållplatsen Framlänningsvägen som finns placerad vid korsningen Björkelundsvägen / Framlänningsvägen till Smedjegatan kl. 15:00 och kl. 15:40.

Midsommardagen 22 juni:
Söndagstrafik, ej nattbussar.