2020-01-13

Den 3 februari genomför vi vår årliga prishöjning med anledning av ökade driftkostnader. Under 2020 kommer vi även investera i 7 stycken nya bussar, samt teknisk utveckling för att skapa en hållbar kollektivtrafik i Luleå.

I samband med prishöjningen upphör ålderskategori 75+ (senior 2) att gälla. Vi gör förändringen för att följa övrig kollektivtrafiks indelning av ålderskategorier. 75+ slås ihop med kategorin 65+ och kommer fortsättningsvis att heta 65+. Du som har ett busskort med ålderskategori 75+ behöver inte göra något med ditt kort. Pris på biljetter och periodkort kommer automatiskt att justeras den 3 februari. Nytt pris för enkelbiljett med reskassa för sammanslagna kategorin 65+ blir 15 kronor.

 

Prislista från och med 3 februari